Köpvillkor

Kunder
Denna webbshop riktar sig endast till företagare, om du som privatperson är intresserad av våra vågar ber vi dig kontakta oss via email eller telefon.
Priser
Priser är angivna exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering vid t.ex. ändrad moms eller stora valutaförändringar, ändrade inköpspriser eller felskrivningar.
Betalningsvillkor
Betalning sker via faktura. Faktureringen hanteras av Pinya Group AB, org nr 556868-3063. För att handla mot faktura måste organisationsnummer anges. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms. Dessutom utgår , i enlighet med räntelagen, dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta procentenheter. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
Leveransvillkor
Samtliga order över 1500 kr levereras fraktfritt. På order under 1500 kr tillkommer en frakt- och expeditionsavgift på 150 kr.
Leveranser / Orderbekräftelse
När vi har fått din beställning så kommer du att få en orderbekräftelse via mail från oss. Normal leveranstid är ca 5 arbetsdagar, för DKD certifikat tillkommer ca 3 dagar samt för verifierade vågar ca 7 dagar. Vid kraftigt försenad leverans återkommer vi via mail och informerar om ny leveranstid. Då kan vi diskutera ev. andra alternativa lösningar/produkter. Ange vid din beställning om du vill ha din leverans/faktura märkt med ordernummer, namn eller liknande. Godset levereras endast till registrerad tjänsteadress under tak.
Ankomstkontroll
När du tar emot varorna, kontrollera att alla kollin är levererade och att inte någon vara eller förpackning är skadad. Om en vara skadats under transporten skall reklamation göras direkt till vår transportör.
Returer / Reklamationer
Kontakta alltid Vågprodukter före retur. Anmälan av transportskadat gods måste ske till transportör vid mottagandet. Anmälan av retur om varan har ett fabrikationsfel, måste ske senast 7 dagar efter mottagandet av leverans. Reklamationssedel med kundnummer, fakturanummer samt felbeskrivning måste medfölja godset. Vi reparerar eller ersätter med ny vara, annan vara eller krediterar ditt konto. Vid felleverans, transportskada eller annat av oss orsakat fel i samband med leverans, står Vågprodukter för eventuell returfrakt men ej för transportrisk. Efter godkänd retur som inte beror på fel av oss krediteras 70% av fakturerat belopp, vi debiterar dock ett minimipris på 500 kr oberoende av ordervärde för att kompensera uppkomna administrativa kostnader, frakt m.m. Detta gäller även om paketet inte blivit uthämtat eller mottagaren trots upprepade försök inte gått att nå och vi fått försändelsen i retur, samma betalningsvillkor som fakturaköp ovan gäller vid dessa returer.
Garanti
På samtliga vågar lämnas ett års fabriksgaranti från leveransdatum om inget annat anges. Fakturan gäller som verifikation vid garantiärenden. Vågprodukter tillhandahåller den information som våra leverantörer förser oss med. Vid vissa tekniska problem kan du bli hänvisad direkt till våra leverantörer. Teknisk dokumentation är vanligtvis på engelska.
Person / Företagsuppgifter
Person/företagsuppgifter lagras i vårt kundregister. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.
Äganderättsförbehåll
Vågprodukter förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills det att de till fullo betalats.